Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli szkolenia, kursy, warsztaty, online dla nauczycieli

Opis działalności

Prowadzimy kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Uczymy, jak pracować z uczniami nowoczesnymi metodami aktywizującymi uczniów, uczymy jak stosować metody problemowe (PBL - Problem Based Learning), metody projektowe (PBL – Project Based Learning), teorię ograniczeń dla edukacji (TOC), myślenie kreatywne, myślenie krytyczne (logiczne), metody uczenia rówieśniczego (Peer-Learning), uczymy jak motywować uczniów i jak się z nimi porozumiewać. Prowadzimy szkolenia z zakresu Prawa oświatowego i Karty Nauczyciela. Oraz wiele innych.

Dane kontaktowe

  • NIP 1130968137
  • REGON 361369895
  • Wpis do ewidencji
  • Członkowie klastra