Mentorzy Rozwoju Dla Biznesu
doradztwo, outsourcing HR, szkolenia dla menadżerów

Opis działalności

Prowadzimy kursy i szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm. Uczymy jak kierować zespołem, jak obsługiwać klienta wewnętrznego i klienta zewnętrznego. Uczymy jak stosować metody rozwiązywania problemów (PBL - Problem Based Learning), jak tworzyć i prowadzić projekty (PBL – Project Based Learning). Uczymy, jak stosować teorię ograniczeń dla biznesu (TOC), jak wykorzystywać w firmie myślenie kreatywne oraz myślenie krytyczne (logiczne). Rozwijamy umiejętności zawodowe i osobiste kierowników. Prowadzimy kursy coachingu i mentoringu.  Prowadzimy szkolenia z prawa gospodarczego, handlowego, prawa pracy i zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Prowadzimy projektu doradcze w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Opracowujemy statuty, regulaminy, zarządzenia i inne akty prawa wewnętrznego firmy. Tworzymy systemy i procedury postępowania osób zatrudnionych w firmie, w tym oceniania i wynagradzania. Oraz wiele innych.

Dane kontaktowe

  • NIP 1130968137
  • REGON 142535030
  • CEIDG zobacz wpis
  • Członkowie klastra